Đăng ký nhận Ebook

Để lại email của bạn tại đây và hệ thống sẽ gửi ebook cho bạn…

Bạn vui lòng làm giúp mình 2 việc sau:1) Điền đúng mailTránh tình trạng hệ thống gửi sai vào mail của người khác, và rồi bạn phải chờ đợi: “Đợi mãi không thấy mail của Vương đâu”2) Dùng @gmail.com (không dùng những loại mail khác hoặc không phải @gmail.com)Nếu bạn dùng những loại mail khác @gmail.com hệ thống sẽ không thể gửi email đến cho bạn được.Tình trạng này rất nhiều người gặp phải trước đây rồi. Hãy chú ý giúp mình!